Tytuł artykułu: Wyznaczenie współczynnika sprężystego równomiernego ucisku (Cu) za pomocą badań cCBR dla posadowienia obciążanego cyklicznie

Autorzy: SAS, W., GŁUCHOWSKI, A., BĄKOWSKI, J., SZYMAŃSKI, A.

Słowa kluczowe: cCBR, cykliczny moduł sprężystości (MR), fundamenty przemysłowe, obciążenia cykliczne, model shakedown, współczynnik sprężystego równomiernego ucisku (Cu)

Streszczenie: W artykule przedstawiono zagrożenia płynące z nieuwzględnienie przez autorów Eurokodu 7 obciążeń cyklicznych jako możliwego powodu osłabienia bądź utracenia właściwości mechanicznych, jakie posiadał pierwotnie grunt znajdujący się bezpośrednio pod stopą fundamentową. Ponadto zaprezentowano kilka istniejących modeli zachowania się gruntu obciążanego cyklicznie w tym model „shakedown” oraz zaproponowany przez Barkana model gruntu, za którego pomocą oblicza się ruch fundamentu w wyniku pracy maszyn. Model Barkana opiera się na stałych ściskania i ścinania, które można obliczyć na podstawie wartości stałej jednostajnego sprężystego ściskania (Cu). Aby otrzymać tę wartość, należy określić wielkość modułu Younga. Model Barkana przedstawia grunt jako sprężynę. Zgodnie z tym założeniem autorzy proponują zamianę wartości modułu E na wartość cyklicznego modułu sprężystości (MR), który można otrzymać z badań cyklicznego CBR.

Cytowanie w stylu APA: Sas, W., Głuchowski, A., Bąkowski, J. & Szymański, A. (2013). Wyznaczenie współczynnika sprężystego równomiernego ucisku (Cu) za pomocą badań cCBR dla posadowienia obciążanego cyklicznie. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (2), 137-146.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Sas, Głuchowski, Bąkowski & Szymański, 2013), następne powołania: (Sas i inni, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Sas, Wojciech, Andrzej Głuchowski, Jacek Bąkowski, Alojzy Szymański. "Wyznaczenie współczynnika sprężystego równomiernego ucisku (Cu) za pomocą badań cCBR dla posadowienia obciążanego cyklicznie." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 60 ser., vol. 22, nr 2, (2013): 137-146.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Sas i inni 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Sas_Głuchowski_Bąkowski_Szymański_2013_PNIKS, author={Sas, Wojciech and Głuchowski, Andrzej and Bąkowski, Jacek and Szymański, Alojzy}, title={Wyznaczenie współczynnika sprężystego równomiernego ucisku (Cu) za pomocą badań cCBR dla posadowienia obciążanego cyklicznie.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN60/A4/art4.pdf}, year={2013}, volume={22 (2)}, number={60}, pages={137-146}}

Pełny tekst PDF


Go Back